فيلترهاي وفقي؛ اصول كمينه ميانگين مربعات با متلب


  پدیدآورنده: مهدي بكراني، روزبه رجبي
  ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
  سال انتشار: 1399
  قيمت: 830,000 ريال
  موضوع: پردازش سيگنال | فيلترهاي وفقي
  شماره رکورد: 1228
  نوع سند:

1400/3/2
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: 5.000 از 5

درك عمومي علم داده براي متخصصان

پدیدآورنده: Rajesh_Jugulum
ناشر: دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1402

فناوري نانو در گياهان

پدیدآورنده: Kole, Chittaranjan
ناشر: دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1401

سيستم هاي طول ثابت

پدیدآورنده: مهدي سليماني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1401

انتقال توان بي سيم؛ تئوري، فناوري و كاربردها

پدیدآورنده: مريم ناصح، سعيد حسن زاده
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1401

فرآيندهاي موثر در تضمين كيفيت

پدیدآورنده: مهندس محمد حبيبي، دكتر محمدرضا مرجاني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1400

پايگاه هاي داده توزيع شده (جلد دوم)

پدیدآورنده: دكتر محبوبه شمسي، دكتر عبدالرضا رسولي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1400

پايگاه هاي داده توزيع شده (جلد اول)

پدیدآورنده: دكتر عبدالرضا رسولي، دكتر محبوبه شمسي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1400

گودبرداري هاي عميق (از تئوري تا عمل)

پدیدآورنده: مسعود عامل سخي، بهروز احمدپور، سيدحسن حسيني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1399

فيلترهاي وفقي؛ اصول كمينه ميانگين مربعات با متلب

پدیدآورنده: مهدي بكراني، روزبه رجبي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1399

مواد و دستگاه هاي پيزوالكتريكي

پدیدآورنده: امير قلي ها، جعفر قنبري
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1399

فهرست