برندسازي و مديريت برند


  پدیدآورنده: سيد بابك ابراهيمي، جلال رضائي نور، نرگس آقاجاني
  ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
  سال انتشار: 1399
  قيمت: 400,000 ريال
  موضوع: برندسازي (مديريت)
  شماره رکورد: 1221
  نوع سند:

1400/2/21
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5

سامانه الهياتيِ حكمراني علوم و فنون همگرا

پدیدآورنده: محمد اسماعيل عبداللهي
ناشر: دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1402

پليمرها و كامپوزيت هاي هوشمند با حافظه شكلي(كاربردهاي مهندسي و پزشكي)

پدیدآورنده: نجمه نجم الدين، محسن محمدي
ناشر: دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1402

مباني پردازش سيگنال وفقي

پدیدآورنده: Uncini, Aurelio
ناشر: دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1402

درك عمومي علم داده براي متخصصان

پدیدآورنده: Rajesh_Jugulum
ناشر: دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1402

فناوري نانو در گياهان

پدیدآورنده: Kole, Chittaranjan
ناشر: دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1401

سيستم هاي طول ثابت

پدیدآورنده: مهدي سليماني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1401

انتقال توان بي سيم؛ تئوري، فناوري و كاربردها

پدیدآورنده: مريم ناصح، سعيد حسن زاده
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1401

فرآيندهاي موثر در تضمين كيفيت

پدیدآورنده: مهندس محمد حبيبي، دكتر محمدرضا مرجاني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1400

پايگاه هاي داده توزيع شده (جلد دوم)

پدیدآورنده: دكتر محبوبه شمسي، دكتر عبدالرضا رسولي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1400

پايگاه هاي داده توزيع شده (جلد اول)

پدیدآورنده: دكتر عبدالرضا رسولي، دكتر محبوبه شمسي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1400

فهرست