تماس با ما

آدرس

قم
بلوار سردار شهيد خدا كرم
( جاده قديم تهران)، كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي قم

تلفن

۰۲۵۳۶۶۴۱۶۰۱

پست الکترونیکی

كتابخانه دانشگاه صنعتي قم

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي قم فعاليت خود را همزمان با تأسيس دانشگاه در سال 1388 آغاز نمود. روند روبه رشد كتابخانه در سال هاي بعد خصوصا در سالهاي اخير، پيشرفت چشمگيري داشت به طوري كه در حال حاضر اين كتابخانه با در اختيار داشتن بالغ بر 11000 عنوان كتاب چاپي و الكترونيكي و 50  عنوان مجله علمي- پژوهشي نيازهاي اطلاعاتي اعضا را تأمين مي نمايد و در حال برنامه ريزي براي افزايش منابع  الكترونيكي در سال 1400-1399 مي باشد.


فرم تماس با ما

نوار ابزار دسترسی سریع