مواد و دستگاه هاي پيزوالكتريكي


  پدیدآورنده: امير قلي ها، جعفر قنبري
  ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
  سال انتشار: 1399
  قيمت: 400,000 ريال
  موضوع: ابزار پيزوالكتريكي
  شماره رکورد: 1227
  نوع سند:

1400/3/2
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: 1.000 از 5

فرآيندهاي موثر در تضمين كيفيت

پدیدآورنده: مهندس محمد حبيبي، دكتر محمدرضا مرجاني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1400

پايگاه هاي داده توزيع شده (جلد دوم)

پدیدآورنده: دكتر محبوبه شمسي، دكتر عبدالرضا رسولي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1400

پايگاه هاي داده توزيع شده (جلد اول)

پدیدآورنده: دكتر عبدالرضا رسولي، دكتر محبوبه شمسي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1400

گودبرداري هاي عميق (از تئوري تا عمل)

پدیدآورنده: مسعود عامل سخي، بهروز احمدپور، سيدحسن حسيني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1399

فيلترهاي وفقي؛ اصول كمينه ميانگين مربعات با متلب

پدیدآورنده: مهدي بكراني، روزبه رجبي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1399

مواد و دستگاه هاي پيزوالكتريكي

پدیدآورنده: امير قلي ها، جعفر قنبري
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1399

برندسازي و مديريت برند

پدیدآورنده: سيد بابك ابراهيمي، جلال رضائي نور، نرگس آقاجاني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال انتشار: 1399

به آساني پورتال كتابخانه تان را طراحي كنيد

پدیدآورنده: ميثم فريوري
ناشر: چاپار
سال انتشار: 1395

فهرست